Konfirmasjon (av latin confirmare, «å styrke sammen») er et kristent ritual. I noen trossamfunn betraktes det som et sakrament, i andre som en ikke-sakramental bekreftelse eller styrking av konfirmanten, eller som en forbønnshandling.

I Den norske Kirke ble konfirmasjonen frem til 1981 sett på som en bekreftelse av dåpsløftet, men blir i dag sett på som en forbønnshandling, der Gud bekrefter konfirmanten. Konfirmasjonen markerer i norsk folkelig tradisjon overgangen fra barn til voksen

Confirmation is a rite in many Christian Churches.

Roman Catholics, Eastern Orthodox, Oriental Orthodox Churches, and Anglicans, view it as a sacrament, which in the East is conferred on infants immediately after baptism, but in the West is usually administered later at the age of reason or in early adolescence.

In Protestant Churches, the rite tends to be seen rather as a mature statement of faith by an already baptised person, usually an adolescent, and thus as a rite of passage, which, though not as big a change as a bar mitzvah or bat mitzvah, holds a similar meaning.

 

 

 

 

 

Cute Prints For You