Bilder fra overhøringsgudstjeneste, 30. april 2008:

Photos from the church service at April 30th 2008:

 

 

Altertavlen.

The altar.

 

 

Kirken har vært stengt i flere år, på grunn av oppussing.

Mens kirken har vært under oppussing, har alle konfirmasjoner blitt holdt i en kirke over 2 mil unna.

Nå er den ferdig, og vi er heldige som får ha konfirmasjonen i kirka.

 

The church has been closes for several years, because it has been renovated.

While the church has been renovated, all the confirmations has been hold in a church over 20 kilometres from here.

We are very grateful that we will be able to have the confirmation church service in our church.

 

 

 

 

Et krusifiks som henger i kirken. Dette krusifikset er fra 1500-tallet.

A crucifix in the church. This crucifix is from the 15th century.

 

 

 

 

 

Ny-oppusset kirkeorgel.

A renovated church organ.

 

 

 

Detalj fra inne i kirka.

A detail from inside the church.

 

 

 

 

Cecilie og en venninne, sammen med prestene.

Cecilie and a friend, with the priests.