Bilder fra hytta, Juli 2007:

 

 

 

Cecilie er med mine foreldre ut og ror oter. (01.07.07)

 

 

 

 

 

Joakim og søskenbarnet, Steffen, 1. juli.

 

 

 

 

 

Badeliv på hytta. Jeg er på vanntrampolinen, 2. juli.

 

 

 

 

 

Next