Bilder fra hytta, august 2008:

 

 

 

 

 

 

Cecilie, Joakim og søskenbarnet deres, Steffen.