Njabulo august/september 2005:

Njabulo, 5 years old (August/September 2005).

 

 

Den 19.07.04 fikk vi et fadderbarn fra Sør-Afrika. Han heter Njabulo og ble 8 år i 2008.

Den 31.10.08 fikk vi et brev fra Verdens Barn, der det sto at Njabulos familie nå var tatt ut av fadderskapsprogrammet. Njabulos mor har nå fått fast jobb, og familien trenger ikke lenger vår hjelp. Men, vi fikk samtidig tilbud om å støtte en ny familie, med en jente som ble 1 år, den 17.10.08. Dette takket vi selvsagt ja til.

 
 

We are, sponsoring a child, from Souch Africa. His name is Njabulo and he is 8 years old (2008)

At October 31st 2008, we got a letter from Children of the world, where they told us that Njabulo's family did not need help from us anymore. Njabulo's mother has now gotten a job, and they will manage by themselves. But, in the same letter, we were offered to help another family, with a little girl who was 1 year at October 17th 2008. Of course, we said "Yes, thank you", to help this family instead.

 

 

Back                Home