Norsk tekst kommer etter den engelske.

Children of the World has its origin in the Norwegian Korean Association, which was founded in 1953 by personnel at the Norwegian field hospital that was stationed in South Korea during the Korean War.

 

Aid work

Children of the World aims to help children get a better life, and to give them a brighter future. Through sponsorship, our sponsors bring hope and care into the everyday life of a child who needs it badly. They establish close ties to one individual child. Twice a year, they receive an extensive report with a picture of the sponsored child. They thereby follow the child’s development throughout its childhood and youth.

The help gets there, and it makes a difference. As a sponsor in Children of the World, one gives help that matters. The help reaches children who suffer from physical and mental disabilities, and who are orphans and live in slum areas. Often, the destitution is so great that there seems to be no hope for tomorrow. The help that our sponsors provide brings hope into everyday life, and gives the children a safer future.

The sponsors give support for care and nursing. Through sponsorship, children in difficult situations get necessary help in an otherwise hopeless existence. The sponsorship sum primarily goes to care and nursing. Among other things, the sponsor children are offered schooling, medical attention and nourishment.

 

 

Norsk tekst:

Ikke alle barn som har en vanskelig livssituasjon kan få et nytt hjem i Norge. Derfor har medlemmene i Verdens Barn bestemt at foreningen også skal engasjere seg i fadderskap og hjelpeprosjekter.

Gjennom fadderskap får vanskelig stilte barn blant annet tilbud om barnehager, skolegang, praktisk yrkesopplæring og medisinsk oppfølging. Hjelpeprosjektene inkluderer medisinsk hjelp til små barn, hjem for foreldreløse barn, og opplæringsprogrammer som setter mødre i stand til selv å forsørge sin familie.

 

Gi et barn en fremtid:

Det er hva fadderskap gjennom Verdens Barn dreier seg om. Å gi omsorg og livsglede til et barn. Gi det et bedre liv. Gi håp.

Fadderne gir hjelp til barn som trenger det sårt - i Sør- Afrika, Romania, India, Thailand og Sør-Korea. Ofte er nøden og elendigheten så stor, at vi som bor i Norge nesten ikke kan forestille oss hvor ille det er. Mange av barna er foreldreløse, mange sliter med psykiske og fysiske handikap.

Men selv om nøden er stor, betyr et fadderskap så mye! Det kan føre et barn ut av håpløsheten og gi mulighet for et verdig liv. Det kan hjelpe et lite menneske til å greie seg bra her i verden. Ditt bidrag forvandler fortvilelse til håp!

Som fadder i Verdens Barn gir du hjelp som kommer frem akkurat dit den skal. Våre fadderbarn får mat og omsorg, medisinsk hjelp, oppfølging og skolegang.

Mange av barna får praktisk yrkesopplæring. Målet er å gi hjelp som gjør barna godt rustet til å ta vare på seg selv og sin familie senere i livet.

Fadderskap er hjelp som nytter – for hele livet!

 

Sør- Afrika blir nå kalt
”The Fatherless Continent”. Aids-epidemien er svært utbredt og mange barn er blitt foreldreløse. Ofte ender bestemor opp med hele omsorgsbyrden i familien. Barna vi støtter bor enten i fosterhjem eller i townships
– såkalte slumområder.
Fadderstøtten går til riktig ernæring, medisinsk hjelp og skolegang.

 

Teksten har jeg hentet fra hjemmesiden til Verdens Barn.

 

 

Da vi valgte å ble faddere for et barn, krysset vi ut for "På et sted der Verdens Barn mener behovet er størst."

Vi sendte inn søknadspapirene i mars. Den 19. juli, fikk vi brev fra Verdens Barn, der det sto at vi hadde fått lov til å bli faddere for en 4 år gammel gutt i Sør-Afrika.

Den 31.10.08 fikk vi et brev fra Verdens Barn, der det sto at Njabulos familie nå var tatt ut av fadderskapsprogrammet. Njabulos mor har nå fått fast jobb, og familien trenger ikke lenger vår hjelp. Men, vi fikk samtidig tilbud om å støtte en ny familie, med en jente som ble 1 år, den 17.10.08. Dette takket vi selvsagt ja til.