Gamle hagebilder (Old garden photos):

Sommeren 2000 leide jeg en leilighet, og hagen min besto kun av krukker og kasser.

The Summer of 2000, my garden was just some pots with flowers.

 

Mine foreldre og mine barn, foran en stor Rhododendron (30. juni 1998).

My parents and my children (June 30th 1998).

 

 

Joakim (1 1/2 Śr) "jobber" i hagen. (11. mai 1997)

Joakim (1 1/2 years old) is "working" in our garden (May 11th 1997)

 

 

Home