Mine barn på Luciadagen, 13. desember 1996.

Joakim 1 år og 3 måneder. Cecilie 3 år.