~ Lucia ~

Svart senker natten seg i stall og stuer.

Solen har gått sin vei, skyggene truer.

Inn i vårt mørke hus, stiger med tente lys

Sancta Lucia, Sancta Lucia.

Natten er mørk og stum. Med ett det suser

i alle tyste rum som vingene bruser.

Se, på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår

Sancta Lucia, Sancta Lucia.

"Mørket skal flykte snart fra jordens daler."

Slik hun et underfullt ord til oss taler.

Dagen skal atter ny, stige av røde sky -

Sancta Lucia, Sancta Lucia.