Easter photos 2007:

 

Alle bildene på denne siden ble tatt den 6. april. Langfredag.

All photos on this page was taken at April 6th.

 

 

Vi forsøker oss ut en tur, mens det er et lite solglimt.

We are going out for a walk, when it still is some sunshine.

 

 

 

 

Men, etter 5 minutter hadde vi nesten snøstorm.

But, after about 5 minutes we had both snow and wind.

 

 

 

 

Nesten hjemme. Det har sluttet å snø, men det blåser fortsatt.

Almost at home. It has stopped snowing, but it still is bloing a cold wind.

 

 

Selv om det er surt og kaldt vær, er Hestehoven trofast, og kjemper seg gjennom snøen.

Even if it's cold weather, the Coltsfoot is struggling through the snow.