3 bilder tatt på Palmesøndag, 16. mars 2008:

3 photos taken at Palm Sunday, March 16th 2008:

 

 

 

 

2 bilder tatt på Skjærtorsdag, 20. mars 2008:

2 photos taken at Maundy Thursday, March 20th 2008:

 

 

 

Langfredag, ved Charles' brors hytte, 21. mars 2008:

Good Friday, March 21st 2008:

 

 

Påskeaften, 22. mars 2008:

Easter Saturday, March 22nd 2008:

 

 

1. påskedag, 23. mars 2008. Trollskog:

Easter Day, March 23rd 2008. Woods of the Trolls: