Den Svenske Hvite Elghunden er den yngste av de svenske nasjonalrasene, og ble godkjent så sent som i 1993. Halvannet år senere, i april 1995 ble rasen godkjent i Norge.

Hvit elghund er en utpreget jakthund med hovedinteressen rettet mot vilt som lar seg stille: elg, bjørn, gaupe og grevling. Den hvite fargen gjør hunden lett å få øye på, og det er mulig å følge hundens bevegelser på lang avstand. Lenge før man får øye på elgen, er hunden godt synlig og utmerket å orientere seg etter når man skal stille inn på losen. Rasen er kjent for sin kontakt- og samarbeidsvillighet under jakt. Den er lett å trene og fungerer godt både som løs- og bandhund, samt ettersøkshund  - ofte i en og samme hund. Den er også velegnet som bandhund blant annet på rådyr og hjort.

Svensk Hvit Elghund er kjent for sitt gode gemytt. Den er vennlig mot folk og andre hunder, og dette er ansett som en av rasens største fortrinn.

 

The Swedish White Elkhound is a hardy white hunting dog. In appearance, a typical northern dog of medium size and substance, balanced in proportions.

As a hunter, the White Elkhound has the courage, agility and stamina to hold elk and other big game at bay by barking and dodging attack, and the endurance to track for long hours in all weather over rough and varied terrain.

 The Swedish White Elkhound is known to be a good all-round hunting dog. As well as elk the breed are just as adept at tracking other game - deer, bear, badger, glutton, and lynx.

 

 

 

  Backgrounds from Katjas Grafik