Bilder fra overhøringsgudstjeneste, 28. april 2010:

Photos from the church service at April 28th 2010:

 

 

Her er et bilde av kirka som Joakim skal konfirmeres i:

Here is a photo of the church that Joakim are going to be confirmated in: