Her er et bilde av kirka som Joakim skal konfirmeres i:

Here is a photo of the church that Joakim are going to be confirmated in:

 

 

Bildet er tatt 1. søndag i advent (30. november) 2009.

The photo was taken at the first Sunday of Advent (November 30th) 2009.

 

 

 

 

 

6. desember 2009. Noen av kofirmantene, i et av kapellene her vi bor.

December 6th 2009. Some of the confirmants in one of the chapel's where we live.

 

 

 

 

 

 

Joakim, 17. desember 2009.

Joakim har vokst så mye at dressen hans var blitt for liten.

Vi måtte kjøpe ny dress til jul, så får vi håpe at den holder til mai, til konfirmasjonen...

 

Joakim, December 17th 2009.

Joakim has grown a lot, and grown out of his suit.

We had to buy a new suit for him, for Christmas. Let's hope that the new dress will fit in May, for the confirmation...

 

 

 

 

 

 

Joakims invitasjon (forminsket):

Joakim's invitation (resized):

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har vært og kjøpt en masse pynt, lys og duker som vi skal pynte bordene med, til Joakims konfirmasjon.

 

I have been buying lots of decorations, candles, and table cloths that we are going to decorate the tables with, for Joakim's confirmation.