Joakim's konfirmasjon/ Joakim's confirmation

 

 

 

Våre forberedelser:

Our preparations (scroll down for english text):

 

 

Konfirmantene skal delta på følgende, før overhøringsgudstjenesten og konfirmasjonsdagen:

- 12 timers undervisning i klasse

-Deltakelse på 10 gudstjenester

-Konfirmantleir.

-Ha tatt teorien til konfirmantsertifikatet (d.v.s. at de skal kunne 8 ting utenat, som trosbekjennelsen, Fader vår osv.)

 

 

Tidlig i september (2009) var alle konfirmantene, med foreldre i kirke til gudstjeneste, med masse informasjon om konfirmasjonen.

 

Senere i september var vi i presentasjonsgudstjeneste for konfirmantene.

 

Tidlig i mars sendte vi ut invitasjonene til Joakims konfirmasjon.

 

Torsdag 18. mars 2010 på kvelden var Joakim og jeg i kirken. Konfirmantene skal være med på årets innsamlingsaksjon, (Kirkens nødhjelp), og vi fikk informasjon om dette, samt at vi fikk se en film fra forskjellige steder i verden, som skal få støtte fra denne innsamlingsaksjonen.

Konfirmantene skal gå med bøsser, mens vi foreldrene skal være med å hjelpe til med forskjellige ting. Noen skal bake boller og rundstykker, andre skal registrere, mens andre igjen skal kjøre bil, og kjøre barna rundt så de får gå med bøsser.

 

Søndag 2. mai er den store dagen!

Joakims konfirmasjonsdag!

 

 

 

 

The candidates for confirmation are supposed to participate to the following, before the confirmation:

-12 hours of education at school

-Participation on 10 church services

-Confirmation camp.

-They have to learn 8 prayers, the profession of faith and other stuff.

 

 

Early in September 2009, all of the confirmations with their parents went to a church service.

 

Later in September there were a presentation church service.

 

In the beginning of March we sent the invitations in the mail. The confirmation is not until May, but it's nice to have good time. Lots of the guest are living far from us, and needs time to plan their trip.

Thursday March 18th, in the evening Joakim and I went to the church. The confirmants are going to participate on this years Lenten Campaign fundraising for Norwegian Church Aid.

Every year, Norwegian churches and congregations mobilise people for fundraising activities all over Norway. The majority of NCA's Lenten Campaign fundraising is carried out by volunteers across Norway. Every year, thousands of young confirmants, their parents, and local congregation members go from door to door raising both money and public awareness for global justice. Norwegian Church Aid chooses a different theme for the campaign each year, related to a specific area of NCA's work.

At Sunday May 2nd, it's Joakim's confirmation day!