Vår i hagen/ Spring in our garden

Det pleier ikke å være så mye snø, på denne tiden av året./ Normally it's not this much snow in our garden at this time of year. (March 13th 2010)

 

Krokus. (11. april 2010)/ Crocus. (April 11th 2010)

 

I begynnelsen av mai hadde vi en periode med fint vær, og jeg fikk ryddet i alle de seks bedene våre/ During the start of May we had some days with nice weather, and I had a real ”Spring cleaning” in our garden. I removed all the old dead flowers and leaves, in all 6 of our flowerbeds.

 

Kuleprimula. (9. mai 2010)/ Primula. (May 9th 2010)

 

Dessverre så hagen sånn ut, dagen etter. (10. mai 2010)/ Unfortunately the next day, our garden looked like this. (May 10th 2010

 

 

 

Våren 2009 her/ Spring 2009 here