Den 17. mars var den første dagen i år, at vi begynte å ordne litt utenfor huset. Vi hadde ikke tid til

å rydde stort, da vi avsluttet i høst. Da brukte vi all tid på å få huset i orden så vi kunne flytte inn.

I løpet av våre timer ute, i dag, var det både sludd, haglskurer og sol.

 

 

At March 17th we started cleaning up, outside our house, for the first time this year.

We did not do this during the fall. We were using all our time to get in order in the house, so that we were able to move in.

During the few hours we were outside today, there were both sleet, hail and sunny weather.

 

 

 

 

 

For et rot!

What a mess!

 

 

 

 

Nå ble det litt bedre.

A bit better.

 

Etter hvert skal vi snekre opp en stor terrasse her. Samt at taket skal skiftes.

Later we are going to put up a big terrace here. And change the roof.

 

 

 

 

Det begynner å spire i blomsterbedene.

It's starting to sprout in our flower beds.

 

17. mars 2007. March 17th 2007

 

 

Den 18. mars satte jeg 15 tulipanløk i denne kassen:

I have put 15 tulip bulbs into this case:

Det blir spennende å se om det kommer opp noen tulipaner her. Jeg er ikke sikker på om det er for tidlig å sette tulipanløker, nå. Temperaturen er ikke så høy. I dag er det 1-2 varmegrader. Men, nå er det i alle fall gjort, så får vi se hva som skjer.

I am exited to see if there will be any tulips here. I am not sure if I have done this too early. It's only 1-2 degreez Celsius here. But, now it's done. We will just have to wait and see.

 

Jeg også sådde Lobelia i dag. Men, disse satte jeg inne i vindusposten. De skal ikke settes ut, før faren for frost er over. Jeg har sådd et par ganger tidligere også, for noen år siden, men jeg har aldri fått noe særlig med planter ut av det før, så det blir spennende å se hvordan dette går.

I have also sowed Lobelia today. But the Lobelia seeds will be keept indoors, until we are sure that there will be no more cold and snow. I have tryed to sow before, a few years ago, but I never have gotten plants out of the seeds, so it will be exiting to see if there will be any flowers out of the seeds. (A couple of weeks after this, I have managed to kill the poor seeds. I put this box outdoors, in the sun, during daytime, but one night I forgot to take it indoors. During the night it had been raining, and the soil and the seeds were floating, and everything was ruined. Luckyli I only sowed one kind of flowers. I will just have to buy my flowers from the gardener from now on.)

Jeg tror ikke jeg skal så frø flere ganger. Hver gang jeg har gjort dette, er det noe som har skjært seg. Det skjedde også denne gangen: Jeg satte dette brettet med Lobelia ut i sola, på dagtid, og tok den inn om natten, i en periode da vi hadde fint vær. Men, en kveld glemte jeg av brettet ute. Det regnet den natten, og det fløt med vann og jord i brettet. Regner med at ingen ting kommer til å spire der, nå. Bra jeg bare sådde denne ene pakken med lobelia. Jeg må nok heller "støtte" gartneriene og blomsterhandlerne, og kjøpe ferdige planter.

Oppdatering: Utpå sommeren oppdaget jeg at jeg ikke hadde tatt livet av Lobeliaplantene allikevel. De spirte fint, og jeg satte de ut i bedene, litt utpå sommeren. De begynte å blomstre i juli-august.

 

 

Vi skal lage parkeringsplass, og Charles sager ned hekken. Vi må grave opp deler av hekken, og flytte den.

We are going to make a parking lot, and Charles are cutting the hedge. We must dig up parts of the hedge, and move it.

24. mars 2007. March 24th 2007

 

Etter at hekken er flyttet, og bakken planert, fikk vi et par lass med stein, som også ble planert utover.

After moving the hedge, we got lots of stones which we put on the top of the mould.

24. mars 2007. March 24th 2007

 

Hagen ser ut som et katastrofeområde, men nå er i alle fall parkeringsplassen ferdig, så får vi håpe at vi får orden på hagen, etter hvert.

The garden looks like a disaster area, but now the parking lot is finished, and we must hope that we will get the garden in order, little by little.

24. mars 2007. March 24th 2007

 

Mens Charles og en kamerat har ordnet parkeringsplass, med hjelp av et par traktorer, har jeg plukket bort visne planter og lagt på ny jord i tre bed og en kasse. Det var veldig koselig å komme i gang med dette. Denne helga har vi vært heldigere med været enn vi var forrige helg, da det var både sludd, haglskurer og sol. I dag har det vært mildt og fint, med sol hele dagen.

 

While Charles and his friend made the parking lot, by means of a couple of tractors, I have taken away withered plants, and put new soil in 3 flowerbeds and 1 flower case. It was very nice to start with this relaxing garden work again.

This weekend, the weather has been mild and nice, with sun all day. Not like the weather we had last weekend, when it was colder, and both sleet, hail and sunny weather.

 

 

 

 

 

Syrinen står i knopp, nå. (Lilac bud).

15. april 2007. April 15th 2007