I løpet av byggeperioden, har vi samlet masse rot og planker utenfor huset. (15.04.07)

While we have been working with our new house, we have collected lots of boards and other stuff ourside our house.

 

 

 

 

 

Den 1. mai 2007 ryddet vi bort en diger plankehaug som har ligget ved siden av garasjen. Hele familien sto på og jobbet. Charles sto ved saga, Joakim hjalp Charles, jeg pakket de oppsagede plankene i sekker, så vi har ved i vinter, mens Cecilie kjørte vedsekkene rundt huset, i trillebåra, og la de i kjelleren.

 

At May 1st we were clearing up a huge heaps of boards that we have had by our garage. The whole family was working: Charles was using the saw, Joakim was helping Charles, I was packing the small pieces of wood into sacks, which Cecilie took the sacks in the wheelbarrow, and put them into the cellar.

 

 

 

 

 

 Cecilie med trillebåra.

Cecilie with the wheelbarrow.

 

 Det er fortsatt litt rot igjen utenfor huset, men plankehaugen og mesteparten av rotet er i alle fall borte.

We still have got lots of stuff by our house, but at least the heaps of boards is gone.