Dette er den siden av huset som vender ned mot hovedveien. Her har vi gjort masse forandringer siden vi kjøpte huset i 2006. Her ser du et bildet av denne siden av huset, slik det så ut den 10. juni 2006, før vi overtok huset.

Blomsterbedet ved husveggen, som kun besto av gress, ugress, og tett i tett med røtter i jorda, har jeg begynt å grave opp, og sette ned stauder, i.

This side of our house, is the side that is turned to the direction that the main road is. (Photo taken at June 10th 2006). We have done lots of changes at this part of our garden.

 

Dette bildet er tatt litt mer mot høyre enn bildet over her.

This photo is taken a little bit more to the right, than the photo over here. (Photo taken at June 10th 2006).

 

Og dette bildet er tatt enda litt mer mot høyre enn bildet over.

And this photo is taken even a little bit more to the right, than the photo over here. (Photo taken at May 2006).

 

 

Den 24. mars 2007 lagde vi parkeringsplass foran huset, og Charles sagde ned hekken. Vi måtte grave opp deler av hekken, og flytte den, så da var det like greit å sage ned alt i samme høyde.

 

We made a parking lot, and Charles were cutting the hedge. We had to dig up parts of the hedge, and move it. March 24th 2007

 

 

Vi har to biler, pluss at Charles' sønn har bil, samt at vi har traktor og campingvogn, så vi nyter godt av å ha en parkeringsplass ekstra. Dette bildet er tatt i påska 2007. Den 6. april. Langfredag.

 

We have two cars, plus Charles' son has his own car. We also have a tractor and a caravan, so we are happy to have this extra parking lot. This photo is taken at April 6th. (Easter 2007).

 

 

Hvis du ser på bildet over her, ser du et felt, bak campingvogna, der det ikke ligger stein. Her var det masse ugress, og ikke noe pent. Den 16. juni 2007, flyttet jeg to Spireabusker hit.

En Rosespirea og en Spirea som er hvit. (Ikke Brudespirea.) Disse to sto midt på plena, da vi flyttet hit, sammen med en del andre busker som vi har kvittet oss med. Men, disse to har vi tatt vare på. Dessverre fant vi ikke noen god plass til dem i høst, og satte de bare ned ved Syrinen. I dag har jeg flyttet dem. De fikk en mye bedre plass, nå. Jeg har også lagt duk og bark rundt disse to.

 

If you take a look at the photo from Easter, you may see an area behind the caravan which is without stones. This area was full of weed, and was not nice. At June 16th 2007, I moved two bushes here, and tryed to make it look better.

 

 

Her er et oversiktsbilde over hvordan denne delen av hagen så ut den 8. juli 2007.

 

This part of our garden looked like this at July 8th 2007.