Da vi kjøpte huset, i mai 2006, var det en stor plen ved inngangspartiet. Det er uthuset som står til høyre i bildet. På denne plena har vi planlagt å ha grillhus.

When we bought our house, May 2006, there were a big lawn by the entrance. You can see the outhouse to the right on the picture. On this lawn, we are planning to put up a barbeque house.

 

Charles startet å grave seg ned til berget, for å få festet platten som grillhuset skal stå på. (26. august 2007).

Charles started to dig down to the bedrock, to fasten the terrace which the barbecue house are going to be placed on. (August 26th 2007).

 

Joakim hjelper til (1. september 2007).

Joakim is helping Charles (September 1st 2007).

 

Senere på dagen (1. september), var det min tur og hjelpe til litt.

Later that day (September 1st), it was my turn to help Charles a bit.

 

2. september. Charles er flink og står på, selv om regnet fosser ned.

September 2nd. Charles is clever, working, even if it's raining a lot.

 

2. september. Senere på dagen pakket vi ut grillhuset.

September 2nd. Later that day, we unpacked the barbeque house.

 

8. september. Lørdag formiddag begynt vi å sette opp grillhuset.

September 8th. Saturday morning, we started to put up the barbeque house.

 

9. september. Allerede dagen etter har Charles snekret utrolig mye!

September 9th. Already the day after, Charles has done a lot!

 

13. september 2007: Grillhuset vårt er ikke helt ferdig enda. Vi har ikke fått alt som hører med til grillhuset. Så i de siste dagene har det ikke blitt gjort så mye med det. Det er nesten ferdig (mangler vinduene, pipehatten, noe rundt døra, samt at det mangler noe i forbindelse med benkene vi skal sitte på). Vi har vært i kontakt med leverandøren, og håper det går raskt å få tilsendt det som mangler.

September 13th 2007: Our barbeque house is not finished yet. Some parts were missing. But we have contacted the firm that we bought the barbeque house from, and we hope that we will get the parts missing, soon.

 

16. september. I dag har vi malt ferdig grillhuset utvendig. Men, gjerdet er ikke ferdig enda, og platten er heller ikke malt. Mulig vi venter med dette til neste år.

September 16th. Today we have finished painting the barbeque house. But the fence is not finished, and the terrace boards are not painted ether. It's possible that we will wait until next year with this.

 

Den 30 september 2007 hadde vi en kjempefin solnedgang, her. Jeg tok dette bildet av grillhuset vårt, litt før kl. 19.00.

At September 30th we had a very nice sunset. I took this photo of our barbeque house at 7 PM.

 

8 desember 2008: Advents- og julepyntet grillhus.

December 8th 2008: Advent- and Christmas decorated barbeque house.