Lovund

(en øy utenfor Sandnessjøen)

Lovund

 

 

Lovund

 

 

Øya Træna, sett fra Lovund.

 

 

Lovund. På vei opp til Lundeura.

 

 

Utsikt fra Lundeura

 

Lovund er et samfunn som fra å være en utdøende fiskerbondekultur på 1950 - og 60-tallet i dag fremstår som et blomstrende øysamfunn med en moderne infrastruktur med alle fasiliteter, som skole, barnehage, eldresenter med omsorgsboliger osv. Alt dette takket være den aktivitet lokale gründere har skapt gjennom satsing på kyst-Norges største vekstnæring, oppdrett av laks. Det er imponerende å høre at denne næringen totalt gir ca. 220 årsverk i ei bygd med 370 innbyggere.

 

I Lundeura har lundefuglen sine hekkeplasser. Dette er en tur på ca. en halv time i lett terreng. Belønningen for turen er å beskue lundefuglflokker i beskyttende svermer over sine reirplasser, mens flokker av havørner, ravner og kråker nok har andre mål for sin agenda. I år (2004) hekker ca. 200 000 lundefugler på Lovund, og at dette er det største antallet siden 1997.

Lundefuglene kommer tilbake til Lovund, og Lundeura, på samme dag, og omtrent det samme klokkeslett hver eneste vår. Det må være en opplevelse å stå å se på at 200 000 fugler kommer flygende inn til øya.