Vega.

The Vega Archipelago is inscribed on UNESCOs World Heritage List. The Vega Archipelago is a cluster of dozens of islands centred on Vega, just south of the Arctic Circle.

The islands bear testimony to a distinctive frugal way of life based on fishing and the harvesting of the down of eider ducks, in an inhospitable environment.
The archipelago reflects the way fishermen/farmers have, over the past 1500 years, maintained a sustainable living and celebrates the contribution of women to eiderdown harvesting.

There are fishing villages, quays, warehouses, eider-houses (built for eider ducks to nest in), farming landscapes, lighthouses and beacons. There is evidence of human settlement from the Stone Age onwards. By the 9th century, the islands had become an important centre for the supply of down which appears to have accounted for around a third of the islanders' income.

World Heritage List, eller Verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO, som er De Forente Nasjoners (FN) organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur. Listen har som mål å verne verdens kultur og naturarv mot ødeleggelse.

Totalt 851 kulturminner eller naturområder i 185 nasjoner har fått plass på listen. Blant de mest kjente er Pyramidene i Egypt, Den Kinesiske Mur og Yellowstone Nasjonalpark i USA.

Norge har i dag sju objekter på Verdensarvlisten: Bergstaden Røros, Bryggene i Bergen, Urnes Stavkirke, helleristningsfeltene i Alta, Vegaøyan, Vestnorsk Fjordlandskap og Struvemeridianen.

 

 

18. juli 2009/ July 18th 2009:

 

E-huset Mueseum:

E-huset Mueseum er ei gammel handelsbrygge i fiskerihavna på Nes, nord på Vega. É-huset er del av stiftelsen Helgeland Museum som samler de fleste museene på Helgeland.
Her finner du et museum som dokumenterer tradisjonen med ærfugl som husdyr.
Øyværingene på Helgeland har alltid tatt vare på fuglen for å skaffe seg egg og dun til verdens beste sengetøy, edder-dunsdyna.

 

 

 

 

Øya Søla, fotografert fra Vega:

 

Eider duck egg and down collecting was an important source of extra income on the islands. These traditional activities are still practiced in some parts of the county of Vega. In addition to representing a significant historical value, the tradition offers an excellent example of "sustainable development" -- the use of renewable resources.

Island groups like these in Northern Europe are not common on a global basis. In size and form the Northern Norwegian islands, epitomized by the islands of Vega, are unique. In Northern Norway nature is harsh and brutal. The islands of Vega have an entirely different character than the other Nordic island landscapes.