Photos of our new garden:

 

 

This Lilac bush is growing in the garden that we are moving to. (June 10th 2006)

Denne Syrinen er en av de få plantene som vokser i hagen som vi skal flytte til.

 

 

 

 

We removed these two trees (June 10th 2006)

Vi saget ned denne bjørka og grana den 10. juni 2006. Det ble mye mer lys og større plass i hagen.

 

 

 

 

Joakim and his friend is working hard.

Joakim og hans kompis jobber hardt med å fjerne de to trærne som ble saget ned.

Som du ser, er det nok av trær igjen, selv om vi saget ned to.

 

 

 

 

 

I tried to remove this old flower bed, but I did not manage. Charles had to help me a bit.

Jeg prøvde å fjerne dette gamle blomsterbedet, men Jeg greide det ikke helt.

Jeg gravde opp halve bedet, så hjalp Charles meg med resten.

 

 

 

 

I am not finished yet, but I have got most of the flowers where I want them. (June 20th 2006)

Jeg er ikke helt ferdig enda, men jeg har fått på plass mesteparten av staudene.

 

 

 

 

 Back (new garden)

Page 2