Bilder fra gangen:

Photos of the hall in our new house:

 

 

Slik så gangen ut, da vi kjøpte huset.

This is how the hall looked like, when we bought the house. (May 14th 2006)

 

 

Møbler, gardiner osv. som du ser på bildet, er den forrige eierens ting.

All of the stuff that you see on that photos are the old mans stuff, he who owned the house before us.

 

 

 

 

 

Den 3. juli så gangen slik ut. Det er nytt gulv, nye vegger, nytt tak og nye dører.

At July 3rd the hall looked like this. We have changed the floor, the walls, the ceiling and the doors.

 

 

 

 

 

Den 20. juli monterte Charles skyvedørsgarderoben i gangen. Det er vindfanget du ser i enden, her.

At July 20th Charles put up the wardrobe in the hall. You can see it to the left, here.

 

 

Nå har vi flyttet inn, og fått på plass noen få bilder (03.12.06)

 

Now we have moved to our new house. (December 3rd 2006)

 

 

Her er et bilde fra gangen, og inn mot stua (14.01.07)

(Dette bildet er tatt fra ca. samme sted som det første bildet på denne siden.)

 

Here is a photo from the hall, and into the livingroom. (January 14th 2007)

(This photo is taken from the same place that the photo on the top of this page.)