Bilder fra Joakims rom:

Photos of Joakim's room:

 

 

Joakim har fått seg rom i den delen av huset som er ny. Vi har bygd ut, og fikk to soverom til.

Cecilie og Joakim har hvert sitt soverom i nybygget.

 

Joakim is going to get his room in the new part of the house. We are going to built the house bigger,

and get two more bedroom. Cecilie and Joakim are going to have bedrooms in the new part of the house.

 

 

 

Det er den delen av huset, til venstre, som skal bygges ut.

It is the part of the house, to the left, which is going to be enlarged.

 

 

 

 

Søndag 23. juli begynte Charles og grave ut, der utbygget skal stå.

At Sunday July 23rd, Charles started to dig, where the new part of the house is going to be.

 

 

 

 

 

Søndag 15. oktober. Charles og min far setter opp reisverket.

Sunday October 15th: My father and Charles are working with the framework construction.

 

 

 

Flere bilder fra utbygget finner du på sidene for utbygget: Side 1 og side 2.

 

More photos from the new part of the house here and here.

 

 

 

 

24. november 2006. Nå er Joakims rom ferdig!

November 24th: Joakim's bedroom is finished!