Bilder av det nye huset vårt:

Photos of our new house:

 

 

Slik ser det ut på inngangs-siden.

This is how it looks like at the main entrance.

 

 

 

Og slik ser det ut på den andre siden, der det kun er en stor plen.

And on the other side, with the big lawn.

 

 

 

 

 

Her ser du huset, til venstre (brunt) og uthuset til høyre (grått), med gårdsplassen i mellom.

Here you may see the house to the left (brown) and the outhouse (grey) with the courtyard betveen. June 25th.

 

 

 

 

 

Her ser du omtrent det samme, men fra motsatt vinkel.

Here you may see approximately the same, but from the opposite direction. June 25th

 

 

 

 

 

Vi skal skifte både taket og bordkledningen. Huset er gammelt og slitt. Taket skal bli svart, og den nye bordkledningen vil, mest sannsynlig bli malt i en fin gråfarge, med en matchende farge rundt vinduene.

 

We are going to change both the roof and the panel walls. The house is old and poor. We will have black roof, and we will paint the new panel walls in a different color than this brown one, probably a nice grey, with a maching color around the windows.

 

 

 

 

Den 25. juni malte jeg sørveggen, som vi har skiftet bordkledning på.

At June 25th, I painted the South wall, which we have changed the old panel on.

 

 

 

 

 

Morten tok av bordkledningen på denne siden den 18. juli.

(Som du kan se, har heldigvis plena blitt grønnere nå, enn tidligere.)

Morten has removed the wall boards on this side of the house today (July 18th 2006).

(As you can see, the lawn has turned greener now, than it was before.)

 

 

(18. august 2006/ August 18th 2006)

Nå har vi skiftet bordkledning på, og malt to sider på huset i den fargen det skal ha, men det vil nok bli enda finere, når vi får på vinduskarmer, som skal males mørk grå, og får skiftet til svart tak. Nederst i høyre hjørne ser du det nye blomsterbedet, som allerede er blitt utvidet med ett til, like ved. Til neste år skal disse utvides mer. 

Now we have changed the wall boards and painted two of the walls in the new color, but the house will be much nicer when we put up the windowframes and get some pain on them too, and when we changes the roof to the black roof that we have planned. Down in the right corner, you can see the new flowerbeds.

 

 

 

More photos here