Bilder av det nye huset vårt, side 2:

Photos of our new house, page 2:

 

 

Slik ser huset vårt ut, den 17. september 2006.

This is how our new house looks like, at September 17th 2006.

 

 

 

 

Slik ser det ut på inngangs-siden, den 17. september 2006.

This is how it looks like at the front entrance, at September 17th 2006.

 

 

 

 

 

Nå har vi bygd på, og jeg har malt en vegg i utbygget. 05.11.06.

(Du får inntrykk av hvor stort utbygget er, dersom du legger merke til vinduet, ved utgangsdøra.

Det er det samme vinduet som er avbildet på begge fotografiene.) Det store vinduet, til venstre, er Joakims rom.

 

Now we have built the house bigger, and I have painted a wall. November 5th 2006.

(Notice the window by the front entrance door. It's the same window, at both the photo's.

The big window, to the left, is Joakim's bedroom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi flyttet inn, den 30. november 2006 (Dette bildet er tatt den 18.12.06)

 

We moved to our new house at November 30th 2006. (This photo is taken at December 18th 2006)

 

 

 

Her er et nytt bilde av huset, som jeg tok, den 21. januar 2007:

Here is a new photo of our house, which I took, at January 21st 2007:

 

 

 

21. juni 2007. Charles har tatt ned det røde taket. Her er han sammen med sin bror og sitt søskenbarn, mens de legger det nye svarte taket.

June 21st 2007. Charles has taken down the red roof. Here he, and his brother and cousine are putting up the new black roof.