Utbygget vårt skal inneholde to soverom.

The new part of the house is going to contain two bedrooms.

 

 

 

 

Det er den delen av huset, til venstre, som skal bygges ut.

It is the part of the house, to the left, which is going to be enlarged.

 

 

 

 

Søndag 23. juli begynte Charles å grave ut, der utbygget skal stå.

At Sunday July 23rd, Charles started to dig, where the new part of the house is going to be.

 

 

 

Søndag 17. september begynte Charles å avrette grunnmuren, og mure inn luftehull i den.

At Sunday 17th, Charles started to straighten the foundation wall, in the new part of our house.

 

 

 

 

 

Lørdag 14. oktober: Pappa og Charles er i ferd med å legge gulvåser. Per Otto er på besøk.

At Saturday October 14th, my father and Charles put up the floor boards. A friend of Charles is wisiting.

 

 

 

 

 

Søndag 15. oktober. Nå begynner reisverket å komme opp.

Sunday October 15th: My father and Charles are working with the framework construction.

 

 

 

 

 

Mandag 16. oktober. Pappa og Charles har jobbet som noen helter! De fikk utbygget tett, i dag!

Monday October 16th. My father and Charles have been working as heroes!

 

 

 next