Våren 2007/ Spring 2007

 

 

 

 

Joakim, Cecilie og jeg var i konfirmasjon den 13. mai 2007.

At May 13th 2007 we went to a confirmation for Cecilie and Joakim's cousine.

 

Vi tok dette bildet, underveis.

On our way there, we took this photo.

 

Cecilie og Joakim.

Cecilie and Joakim.

 

Cecilie og jeg.

Cecilie and me.

Joakim og jeg.

Joakim and me.

 

Utsikten fra lokalene konfirmasjonen ble holdt i.

The view from where the confirmation party was.

 

 

Home