Våren 2009/ Spring 2009

 

 

Hyttetur, midten av juni/ Trip to a cottage, mid June:

Hytta (til venstre) og naustet (til høyre)/ The cottage (to the left) and the boat house (to the right).

 

Dette er utedoen. Et søtt lite hus/ This is the outdoor toilet. (With no water; no WC).

 

Vakkert område/ Beautiful nature.

 

 

Home