Våren 2004

 

Mine barn, (Joakim 8 år, og Cecilie 10 år) har vært og fisket, den 30. mai 2004.

 

Min sønn, Joakim, og min mann.

Min datter, Cecilie.

16. juni 2004. Grill-party.