Våren 2005

 

 

 

Joakim og Cecilie fisker i sjøen, fra en båt.

16. april 2005

 

Joakim (24. april 2005).

 

Joakim og Cecilie fisker i Hornsvatnet.

29. may 2005